تلفن ثابت : ۶۶۱۶۵۰۱۷ – ۰۲۱

    تلفن همراه : ۰۹۳۵۲۳۵۸۹۸۹

    آدرس تلگرام : rahmati_sharif@

    | کارمندان دانشگاه های کشور |