تلفن ثابت : ۶۶۱۶۵۰۱۷ – ۰۲۱

تلفن همراه : ۰۹۳۵۲۳۵۸۹۸۹

آدرس تلگرام : rahmati_sharif@

| کارمندان دانشگاه های کشور |