دسته: قوانین و مقررات

«امیرآبادی» عضو هيأت رئيسه مجلس: 🔹در مصوبه امروز مجلس درباره دائمی شدن قانون خدمات كشوری اشتباهی برداشت شد و برخی فكر می‌كنند لايحه دولت دائمی شده است. 🔹در حقیقت آن قانون آزمایشی که در سال ٨٦ تصویب شده بود و ١١ سال در حالت آزمایشی اجرا می‌شد همان قانون با آن الحاقات و اصلاحاتی که […]

آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران در برنامه ششم توسعه

آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران در برنامه ششم توسعه

تفاوت های آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی قدیم و جدید

تفاوت های آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی قدیم و جدید

آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی

آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی موسسات عضو هیات امنای منطقه دو پژوهشی

| کارمندان دانشگاه های کشور |