دسته: اصلاح آئین نامه
شروع فعالیت دبیرخانه کارگروه تدوین آیین نامه پیشنهادی کارمندان وزارت علوم

شروع فعالیت دبیرخانه کارگروه تدوین آیین نامه پیشنهادی کارمندان وزارت علوم توسط سرکار خانم میزبان ، مسئول دبیرخانه کارگروه تدوین آیین نامه پیشنهادی مشخص گردید. سرکار خانم اسدی (مسئول دبیرخانه کارگروه)در حال ارتباط گیری با همکاران محترمی هستند که جهت فعالیت در این کارگروه اعلام آمادگی کرده بودند. ۳۲ نفر از همکاران جهت فعالیت در […]

کارگروه تلگرامی تدوین آیین نامه پیشنهادی استخدامی کارمندان دانشگاه های وزارت عتف تشکیل شد

کارگروه تلگرامی تدوین آیین نامه پیشنهادی استخدامی کارمندان دانشگاه های وزارت عتف تشکیل شد – تا بحال ۳۲ نفر از عزیزان جهت همکاری در این کار مهم اعلام آمادگی کرده اند. – رئیس کارگروه ، سرکارخانم میزبان از همکاران با سابقه دانشگاه هنر تهران هستند. – طبق نظر ایشان تا پایان سال عضوگیری در این […]

| کارمندان دانشگاه های کشور |