تحلیل مدیران گروه در مورد نامه وزیر علوم به ریاست محترم جمهوری پس از دریافت کارت زرد از مجلس شورای اسلامی

بسیار مهم 🔹تحلیل مدیران گروه در مورد نامه وزیر علوم به ریاست محترم جمهوری پس از دریافت کارت زرد از مجلس شورای اسلامی 🔹 جهت ارسال به : – ریاست…
ادامه مطلب
فهرست